Loading

THÔNG BÁO CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental, và đối tác/nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại và hỗ trợ Người dùng liên quan đến các giao dịch được kết nối thông qua Ứng dụng gọi xe Viren và tại trang web Viren.vn. Các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng gọi xe Viren do Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ, các thông báo, quy chế đã công bố với người dùng.

Người dùng hoặc người khiếu nại trong thông báo này là tên gọi chung cho khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch tại Ứng dụng gọi xe Viren và trang web viren.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Viren.vn.

Người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1

Gửi khiếu nại đến địa chỉ email: support@viren.vn, gọi điện thoại đến số 1900 8078 hoặc phản hồi trực tiếp đến đến Ban quản trị Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental. Thời hiệu để chúng tôi tiếp nhận khiếu nại là 45 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental

Trụ sở chính: Số 29 Vũ Tông Phan, KP 5, P.An Phú, Q2, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 8078

Email: support@viren.vn

Bước 2

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên liên quan trong thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, kiểm chứng và phân tích tính chất và mức độ của nội dung khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với đối tác/nhà cung cấp đưa ra biện pháp cụ thể để hỗ trợ người khiếu nại giải quyết tranh chấp đó.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông báo về khiếu nại, đối tác/nhà cung cấp có trách nhiệm phối hợp với chúng tôi để giải quyết, xử lý khiếu nại. Đối tác/nhà cung cấp sẽ thông báo cho người khiếu nại biện pháp xử lý hoặc ủy quyền thông báo cho Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental.

Bước 3

Khi nhận được thông báo về biện pháp xử lý từ đối tác/nhà cung cấp nhưng người khiếu nại không đồng ý thì Ban quản trị Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental sẽ chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa người khiếu nại và đối tác/nhà cung cấp để đi đến kết quả giải quyết phù hợp với cả hai bên.

Trong trường hợp người khiếu nại và đối tác/nhà cung cấp không đi đến thỏa thuận chung hoặc người khiếu nại không đồng ý với những biện pháp giải quyết cuối cùng của đối tác/nhà cung cấp và/hoặc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental thì người khiếu nại hoặc đối tác/nhà cung cấp có thể nhờ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp và giải quyết theo pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng (người tiêu dùng). Chúng tôi đề nghị người dùng và đối tác/nhà cung cấp cung cấp chính xác, trung thực, chi tiết các thông tin cá nhân và nội dung đăng tin liên quan đến dịch vụ. Chúng tôi cũng đề nghị đối tác/nhà cung cấp cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người dùng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, gây tổn hại đến người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người dùng và đối tác/nhà cung cấp sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết khiếu nại. Nhà cung cấp cần có trách nhiệm chủ động xử lý và cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang có khiếu nại, tranh chấp với người dùng. Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental chỉ đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp việc thương lượng, hòa giải và giải quyết khiếu nại giữ người dùng và đối tác/nhà cung cấp. Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental cũng có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng và đối tác/nhà cung cấp nếu được đối tác/nhà cung cấp hoặc người dùng (liên quan đến tranh chấp đó) hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi người dùng và đối tác/nhà cung cấp đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đối tác/nhà cung cấp: Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng bao gồm nhưng không giới hạn: cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp đó trên Viren.vn đồng thời yêu cầu nhà cung cấp bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.