Loading

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn có nghĩa là Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý rõ ràng với các điều khoản sử dụng dịch vụ này và cũng đồng ý với các cam đoan được đưa ra bên dưới đây. Người dùng cũng đồng ý Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng dịch vụ vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi người dùng tiếp tục sử dụng Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng được đăng tải, điều đó có nghĩa là người dùng đã đọc, hiểu và chấp nhận những thay đổi đó. Người dùng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung tại Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn và hợp đồng phát sinh bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Toàn bộ khiếu nại, tranh chấp phát sinh bởi Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bởi cơ quan, Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Để sử dụng Dịch vụ Người dùng phải đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định sau. Khi bạn sử dụng, tải về, cài đặt dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm liên quan nào tại Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn bao gồm trên trang web www.viren.vn và/hoặc trên Ứng dụng Viren trên điện thoại được cung cấp bởi Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental với mục đích kết nối với Đối tác/Nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba (gọi chung là “dịch vụ”), điều đó xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại https://viren.vn/dieu-khoan-su-dung.html và/hoặc thông qua Ứng dụng.

Công ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Vina Rental là công ty phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử vận hành dựa trên việc quản lý các hoạt động kết nối Người dùng có nhu cầu tìm kiếm, sử dụng các dịch vụ về vận tải, thuê xe với các Đối tác/Nhà cung cấp/Chủ xe đăng ký (bao gồm cá nhân, tiểu thương, doanh nghiệp…) cung cấp dịch vụ vận tải bằng các loại hình dịch vụ quảng cáo, rao vặt mua và bán các dòng hàng hóa và dịch vụ,… trên Sàn giao dịch TMĐT Viren.vn thông qua mạng internet. Công ty là công ty công nghệ không cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng hóa và công ty không phải là Đối tác/Nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Việc cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ vận chuyển hàng hóa là tùy thuộc vào quyết định của Đối tác/Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và việc chấp nhận sử dụng các dịch vụ này là tùy thuộc vào quyết định của Người dùng. Chúng tôi xác nhận thêm, dịch vụ mà công ty cung cấp là kết nối người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này, nhưng công ty không cung cấp hoặc không có ý định cung cấp dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà có thể bị hiểu là hoạt động của một nhà cung cấp dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa. Công ty không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi và/hoặc sai sót của bất kỳ Đối tác/Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào và/hoặc bất kỳ dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa nào được cung cấp cho Người dùng.